Ακανόνιστες Πλάκες
Κυβόλιθοι
Πλακάκια Δάπεδου
Δάπεδα 60x60
Βυζαντινά Δάπεδα
Ακανόνιστες Αντικ Πλάκες
Σκάλες
Slabs
Πλακάκια Επένδυσης
Σκαπιτσαριστά
Rock Faces (καπάκια)
Πάνελ πέτρας
Τούβλα
Λιθόπετρες
Πρέκια - Αγκωνάρια
Σκεπόπλακες
Σχάρες πέτρας
Βότσαλα
Deco Uni
Ψηφίδες
Πέτρες Κήπου
Πατήματα Κήπου
Διακοσμητικά Κήπου
Ψησταριές
Ψηφιδωτά
3D Ψηφιδωτά
Πέπλες σε δίχτυ
Μέταλλα & Γυαλάκια σε δίχτυ
Fildisi
Μπορντούρες - Λιστέλο
PREMIUM collection
Νιπτήρες
Home Accessories
  

Σχιστόλιθοι

 

Σχιστόλιθοι

Σχιστόλιθοι είναι κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα, τα οποία έχουν υποστεί έντονα την επίδραση της μεταμόρφωσης (σχιστοφυής όψη), καθώς σχηματίστηκαν, κυρίως, στη μεσαία και στην κάτω ζώνη της καθολικής μεταμόρφωσης. Το όνομα σχιστόλιθος, άλλωστε, προέρχεται από  την ιδιότητα που παρουσιάζει το πέτρωμα να σχίζεται σε πλάκες. Γενικά, οι σχιστόλιθοι, όπως και οι γνεύσιοι, είναι τα κατεξοχήν  κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα που συμμετέχουν στη δομή μιας μεταμορφωσιγενούς περιοχής.

Οι δομικές μονάδες των σχιστόλιθων έχουν, γενικά, μέγεθος μικρότερο από εκείνο των γνευσίων και μεγαλύτερο από τους σχίστες και φυλλίτες. Οι χονδρόκοκκοι σχιστόλιθοι μοιάζουν με τους γνεύσιους, πλην όμως διακρίνονται απ΄ αυτούς από την απουσία ή παρουσία μικρού ποσοστού αστρίων, ενώ οι λεπτόκοκκοι σχιστόλιθοι  συγχέονται με τους σχίστες και φυλλίτες.

Υπάρχουν πολλοί τύποι σχιστόλιθων, που χαρακτηρίζονται γεωλογικά από το επικρατέστερο ορυκτολογικό τους συστατικό όπως για παράδειγμα μαρμαρυγιακοί,χαλαζιακοί, αμφιβολιτικοί σχιστόλιθοι κ.λ.π. Σχιστόλιθοι πλούσιοι σε ασβεστίτη ή δολομίτη συνοδεύουν συνήθως κρυσταλλικούς ασβεστόλιθους (μάρμαρα) και ονομάζονται ασβεστολιθικοί σχιστόλιθοι.

Από τα ορυκτολογικά συστατικά των σχιστόλιθων ο χαλαζίας απαντάται σε λεπτές στρωσιγενείς παρεμβολές, το πάχος των οποίων ποικίλλει. Εξάλλου, τα φυλλάρια των μαρμαρυγιών παρουσιάζουν στρωσιγενή διάταξη παράλληλα με τη διεύθυνση που σχίζεται το πέτρωμα. Οι μαρμαρυγιακοί σχιστόλιθοι συνίστανται κυρίως από χαλαζία και μαρμαρυγία και διακρίνονται από τους φυλλίτες μόνο από το μέγεθος των δομικών τους μονάδων. Στους σχιστόλιθους αυτούς, ο μαρμαρυγίας μπορεί να είναι μοσχοβίτης, βιοτίτης, παραγωνίτης (νατριούχος μαρμαρυγίας) ή σερικίτης (ένυδρος μοσχοβίτης).

Οι μαρμαρυγιακοί σχιστόλιθοι προέρχονται κυρίως από μεταμόρφωση ψαμμιτών, πηλιτών, αργίλων, παλαιών τόφφων και εκρηξιγενών πετρωμάτων γρανιτοειδούς ή πορφυριτικού ιστού.  

Σχιστόλιθοι

 
+30 25920 51400 Monday to Friday 08:00 - 18:00
Saturday 08:00 - 15:00
ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΚΑΒΑΛΑ - ΚΗΠΙΑ
Τ.Κ. 64 100
Τηλ:+30 25920 51151 - 51400
Φαξ:+30 25920 51262

General Information:
info@akrolithos.gr

Export Department:
export@akrolithos.gr